Wijkbewoners en partners in de wijk ontmoeten elkaar tijdens Zoete Inval

Wijkbewoners en partners in de wijk ontmoeten elkaar tijdens Zoete Inval

Op ​ 9 juni was het Nationale Buitenspeeldag, een bijzondere dag waar​op kinderen naar hartenlust veilig in hun eigen buurt kunnen spelen. We organiseerden deze dag samen SportService Zwolle en met bewoners van de Voermanstraat (Stadshagen).

Veel bewoners waren behulpzaam met het leveren van stroom, water, hout, meubilair en alles wat nodig was om er een geslaagde activiteit van te maken. De jongste buurtbewoners speelden in het ‘Peuterparadijs’ en voor de jongeren was er de “Tiener Chill zone” met onder andere een opblaasbare pannakooi en pijl en boog schieten. Iedereen kon genieten van een vlammend optreden van de FakkelteenZ. De politie kwam langs met indrukwekkende voertuigen en leuke cadeautjes voor de kinderen, twee Politiekids assisteerden de politie. Een buurvrouw uit Eritrea voerde een bijzonder Eritrees koffieritueel uit als warm welkom voor de bezoekers, met ‘on the side’ heerlijke bonbons gemaakt door een andere buurvrouw.

Bewoners in gesprek met betrokken professionals

Voor de volwassen bewoners uit de Voermanstraat was er ook volop aandacht; professionals van diverse wijkorganisaties kwamen langs om in gesprek te gaan met bewoners over wat hun buurt leuk maakt en waar ze trots op zijn. Zo waren de wijkmanager en de wijkbeheerder van de Gemeente Zwolle aanwezig, de sociaal werker van het Sociaal Wijkteam, de wijkagenten van de politie, de wijkconsulent van Openbaar Belang, de opbouwwerker, jongerenwerker, contactmedewerker en jeugdwerker en vele stagiaires van Travers, de sociaal cultureel werker van WijZ en de sportieve medewerkers van SportService Zwolle. De professionals lieten zich door bewoners adviseren over hoe we de leefbaarheid in de buurten van Stadshagen optimaal kunnen houden. Er werden leuke tips uitgewisseld. Een aantal bewoners wil graag meedenken met diverse professionals over het vervolg van deze ideeën.

Het was een geslaagde dag, waarbij samen werd gespeeld, samen werd geleefd en samen de buurt werd beleefd. Het heeft veel nieuwe ontmoetingen opgeleverd en nieuwe ideeën voor de buurt vanuit de bewoners zelf, waar we in de toekomst weer verder mee kunnen.

;