Zwolse organisaties komen samen tijdens inspiratiesessie over het Wijkenbeleid in Zwolle

Bijna veertig professionals van Wijz Welzijn, Travers Welzijn en gemeente Zwolle kwamen naar de inspiratiesessie over het wijkenbeleid in Zwolle. Naar aanleiding van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid gingen zij het gesprek met elkaar aan.

Onderzoeker Matthijs Uyterlinde blikte met alle deelnemers van de inspiratiesessie terug op het verleden. Hij belichtte de verschillende fases waarin de overheid sterker of juist minder zichtbaar aanwezig was in wijken en buurten en er ook verschil zat in de focusgebieden. Waar tien jaar terug gedacht werd dat Nederland ‘af’ was, wordt nu de noodzaak gezien om te focussen op leefbaarheid en veiligheid. We hebben met elkaar verkend wat leefbaarheid eigenlijk inhoudt. En wat factoren zijn om die leefbaarheid positief te beïnvloeden. Continuïteit bleek hierbij één van de sleutelwoorden, en daarnaast verbinding tussen organisaties. Dat duidelijk is wie welke rol en taak heeft en dat je elkaar daar ook op kunt bevragen en aanspreken.

We kunnen concluderen dat deze middag heeft bijgedragen aan het versterken van de onderlinge verbinding. Het is een opmaat naar het opstellen van wijkwerkplannen en aandachtspunten voor de aankomende jaren in de wijk.

Foto’s: Leah Kreiter

;