Eerste Zwolse Steunouders klaar om hulp te bieden

Zes Zwolse Steunouders zijn getraind voor het verlenen van steunouderschap. Zij kunnen nu ouders voor wie de opvoeding en verzorging van hun kinderen door omstandigheden even te veel is, hulp bieden. Dat doen ze door diens kind een of meer dagdelen per week op te vangen, op vrijwillige basis. Zo kan de ouder van het kind energie opdoen en orde op zaken stellen. Voor dit project zijn nog meer vrijwillige Steunouders welkom.

Stellen met en zonder kinderen, alleenstaanden of mensen van wie de eigen kinderen al het huis uit zijn, kunnen zich allemaal aanmelden. De duur van de inzet van de Steunouder hangt af van de behoefte van het kind en zijn ouder en van de mogelijkheden van de Steunouder(s). Dit betekent dat het steuntje in de rug van korte of van langere duur kan zijn.

De kinderen
De kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en komen uit kwetsbare gezinnen die geen beroep op een eigen netwerk kunnen doen. Steunouders zijn voor deze kinderen een soort ‘tante of oom’, ‘oma of opa’ bij wie het kind terecht kan. De inzet bedraagt een of meer dagdelen per week. Het kind blijft bij de ouder wonen en de ouder behoudt de regie over de opvoeding. Op die manier voorkomt steunouderschap de inzet van (zwaardere) hulpverlening.

Steunouder worden
Wie interesse heeft om steunouder te worden, krijgt een intakegesprek, waarna een (kosteloze) driedaagse training volgt. Eenmaal getraind en gekoppeld aan een kind/jongere, staat een steunouder er niet alleen voor; met regelmaat zijn er intervisiebijeenkomsten met andere steunouders. Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u contact opnemen met op met Monic Diks via: m.diks@zwolledoet.nl / 038 – 422 52 00.
ZwolleDoet! en Travers Welzijn voeren in Zwolle het project Steunouder samen uit, met financiering van de gemeente Zwolle

;