Weerbaarheid en eigen kracht

Travers Welzijn ondersteunt kwetsbare mensen. Uitgangspunt is het versterken van hun zelfvertrouwen en het geloof in hun mogelijkheden. We sluiten aan bij de kracht en de talenten van mensen en maken van daaruit de verbindingen. Deze aanpak vergroot hun daadkracht en weerbaarheid en verbetert hun maatschappelijke positie.