Zorg en ondersteuning

Travers Welzijn geeft ondersteuning op allerlei terreinen. Met onze activiteiten helpen we mensen om hun taken in het gezin of in de samenleving te kunnen volbrengen en volhouden. Zo voorkomen we bovendien de inzet van zwaardere zorg. We ondersteunen op het gebied van opvoeden en opgroeien, mantelzorg, gezondheid en leefstijl, jongerenparticipatie en onderwijs.