Meer jongeren toegang tot persoonlijke ontwikkeling door uitbreiding programma Vuurkracht

Zowel vanuit onderwijs, zorg als welzijn blijkt dat er behoefte is aan plekken waar jongeren op een laagdrempelige manier met hun ontwikkeling aan de slag kunnen. Vuurkracht is een plek waar jongeren dat kunnen. Door de samenwerking met Landstede, waarmee een trainer uit het onderwijs wordt toegevoegd aan het team en de uitbreiding van locaties is het mogelijk meer jongeren te begeleiden.

Na wijkboerderijen de Klooienberg en de Schellerhoeve start Vuurkracht op wijkboerderij de Eemhoeve. Op 31 maart start er een nieuwe groep jongeren op de wijkboerderij in Aa-landen. De laatste groep van dit schooljaar start op 14 april bij de Schellerhoeve in Zwolle-Zuid.

Wat is Vuurkracht?
In tien weken gaan jongeren tussen de 17 en 25 jaar in een groep van maximaal acht deelnemers in de buitenlucht aan de slag. Vuurkracht helpt jongeren om beter in contact te komen met zichzelf. Dit doen we aan de hand van verschillende thema’s zoals; patronen, grenzen, (ont)spanning, levensgeschiedenis, initiatief nemen en samenwerken.

Samen zijn we sterker
Door in groepsverband onder meer hout te hakken, vuur te maken en te boksen dagen we jongeren uit. Om zichzelf te durven zijn én om een persoonlijk doel te behalen.

Jongerenwerker Virgina Speek: “Vuurkracht is een plek waar niet geoordeeld wordt. Het is een plek waar je jezelf mag zijn en uitgedaagd wordt om je persoonlijk te ontwikkelen. Je werkt aan individueel proces in een groep, waardoor er automatisch sprake is van een groepsproces. Vuurkracht is belangrijk omdat dit jongeren een inzicht kan geven in persoonlijke doelstellingen en het proces hun verder kan voorthelpen richting de toekomst.”

Als je mee wilt doen kun je contact opnemen met één van de trainers. Kijk voor meer informatie op www.vuurkracht.com.

Wijkboerderij de Klooienberg
Op maandagmiddag van 13.00–16.00 uur
Contact: Arend Jan Poelarends
06 – 3648 9568 | a.poelarends@travers.nl

Wijkboerderij de Schellerhoeve
Op donderdagmiddag van 13.00–16.00 uur
Contact: Elmer Pietersen
06 – 8205 5803 | e.pietersen@travers.nl

Wijkboerderij de Eemhoeve
Op donderdagmiddag van 13.00–16.00 uur
Contact: Virginia Speek
06 – 5132 4374 | v.speek@travers.nl

 

;