In Zwolle hebben we een kindgericht platform. Een plek waar educatieve kindgerichte hulpvragen, vrijwilligers en studenten bij elkaar komen. Met dit platform willen we het aanbod in het voorliggend veld versterken om kinderen met een achterstand of een mogelijk risico hierop zo vroeg mogelijk te helpen. Dit doen we in samenwerking met SamenZwolle

Een kindgericht platform

Op het platform kunnen professionals hun ondersteuningsvraag voor kinderen van 2 tot 12 jaar plaatsen. Wij bieden hulp aan:

  • kinderen die extra begeleiding nodig hebben op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf
  • kinderen die hulp nodig hebben bij de ontwikkeling van de taal*
  • basisscholen bij het opzetten en en organiseren van een laagdrempelige huiswerkklas

*Per situatie bekijken wij hoe we de hulp het beste kunnen organiseren. Zo kan de hulp ook online of op een openbare plek zoals de bibliotheek plaatsvinden.

Studenten en vrijwilligers kunnen vervolgens op de hulpvraag reageren. Tijdens een intake die plaatsvindt met de hulpvrager, student/vrijwilliger, verwijzer en het kind wordt bepaald of er een match is. Daarna gaat de student/vrijwilliger aan de slag.

>> Naar het platform

Kind aanmelden

Een kind kan alleen aangemeld worden door een professional, zoals een leerkracht of medewerker van het Sociaal wijkteam. Ben je ouder en wil je extra begeleiding voor jouw kind? Overleg dit dan met de leerkracht. Hij of zij kan jouw kind vervolgens aanmelden. Van de verwijzer verwachten wij dat hij/zij aanwezig is bij de eerste kennismaking met het kind, ouder en student of vrijwilliger.

Hulpvraag doorgeven?

Wil jij een hulpvraag doorgeven? Vul dan onderstaand formulier in, Elke neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  • Gegevens van de aanmelder

  • Gegevens van de school

  • Gegevens van het kind

Deze dienst omvat de volgende thema's