In Zwolle hebben we een kindgericht platform. Een plek waar educatieve kindgerichte hulpvragen, vrijwilligers en studenten bij elkaar komen. Met dit platform willen we het aanbod in het voorliggend veld versterken om kinderen met een achterstand of een mogelijk risico hierop zo vroeg mogelijk te helpen.

Een kindgericht platform

Op het platform kunnen professionals hun ondersteuningsvraag voor kinderen van 2 tot 12 jaar plaatsen. Wij bieden hulp aan:

  • kinderen die extra begeleiding nodig hebben op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf
  • kinderen die hulp nodig hebben bij de ontwikkeling van de taal
  • basisscholen bij het opzetten en en organiseren van een laagdrempelige huiswerkklas

De projectcoördinator matcht vervolgens een hulpvraag aan een student of vrijwilliger. Tijdens een intake die plaatsvindt met de hulpvrager, student/vrijwilliger, verwijzer en het kind wordt bepaald of er een match is. Daarna gaat de student/vrijwilliger aan de slag.

Kind aanmelden

Een kind kan aangemeld worden door een professional, zoals een leerkracht of medewerker van het Sociaal wijkteam. Ben je ouder of verzorger en wil je extra begeleiding voor jouw kind? Vraag dan de leerkracht of intern begeleider van jouw kind om dit formulier in te vullen.

Van de verwijzer verwachten wij dat hij/zij aanwezig is bij de eerste kennismaking met het kind, ouder en student of vrijwilliger.

Aanmeldformulier voor leerkrachten en intern begeleiders
Aanmeldformulier voor (sociale) organisaties

 

Stage bij het VVE Platform

 

Ben jij eerste- of tweedejaars student van de opleidingen Social work, PMKE, Pedagogiek en de pabo? Dan kan jij jouw stage bij het VVE Platform doen. Je loopt mee op een peuterspeelzaal om een kind extra persoonlijke begeleiding te bieden, bij een gezin thuis om een kind te helpen bij de ontwikkeling van de taal of op een basisschool, ter ondersteuning van een intern begeleider (alleen tweedejaars studenten).

Heb je interesse in een stage bij het VVE Platform? Kijk op onze werkenbij-website welke stageplekken er beschikbaar zijn.

“Het is super waardevol als je ziet dat een kindje stappen heeft gemaakt”

Lees het verhaal van PMKE-student Ferdy of van Social Work-student Fleur.

Deze dienst omvat de volgende thema's