In Zwolle hebben we een breed aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Op basisscholen en peuterspeelzalen, maar ook in de thuissituatie.  Zo willen we kinderen met een achterstand of een mogelijk risico hierop, zo vroeg mogelijk helpen.

Dat doen we onder andere met programma’s van Team Taal & Gezin. Daarnaast krijgen we de kans van de gemeente Zwolle om het aanbod in het voorliggend veld te versterken met de hulp van een VVE-projectmedewerker. Met de inzet van vrijwilligers en studenten willen wij deze ondersteuning organiseren.

Ondersteunend platform

Om dit te kunnen realiseren, gaan we in het schooljaar 2019-2020 aan de slag met het bouwen van een platform. Een platform:

  • Waar ouders en professionals hun ondersteuningsvraag voor kinderen kunnen stellen
  • Waar studenten en vrijwilligers aan de slag gaan met de ondersteuningsvragen
  • Dat versterkt wordt door de expertise van betrokken professionals

Bouw je mee?

Wil jij als professional, opleiding, student of vrijwilliger met ons mee bouwen aan een uniek VVE-platform? Neem dan contact op met Elke Versteeg via e.versteeg@travers.nl. 

Hulpvraag doorgeven?

Het platform is nog niet online, maar dat betekent niet dat je nog geen hulpvraag kunt indienen! Je kunt jouw hulpvraag voor een kind via onderstaand formulier aanmelden.

  • Geef hier een omschrijving van de hulpvraag.

Deze dienst omvat de volgende thema's