In Zwolle bouwen we aan een kindgericht platform. Een plek waar educatieve kindgerichte hulpvragen, vrijwilligers en studenten bij elkaar komen. Met dit platform willen we het aanbod in het voorliggend veld versterken om zo nog meer kinderen met een achterstand of een mogelijk risico hierop zo vroeg mogelijk te helpen.

Kindgericht platform

Dit doen we in samenwerking met SamenZwolle. We bouwen aan een platform:

  • Waar ouders en professionals hun ondersteuningsvraag voor kinderen kunnen stellen
  • Waar studenten en vrijwilligers aan de slag gaan met de ondersteuningsvragen
  • Dat versterkt wordt door de expertise van betrokken professionals

Vrijwilligers en studenten

Voor dit platform zijn we op zoek naar vrijwilligers en studenten die onze jongste Zwolse bewoners willen ondersteunen en stimuleren bij hun ontwikkeling. Je kunt bijvoorbeeld ingezet worden op een peuterspeelzaal om een kind extra persoonlijke begeleiding te bieden, in de thuissituatie om te helpen bij de ontwikkeling van de taal of op een basisschool om begeleider te zijn bij een huiswerkklas.

Ouders en professionals

Ouders en/of verwijzers kunnen een kind tussen de 2 en 12 jaar aanmelden. Het kan gaan om een kind dat op de peuterspeelzaal extra persoonlijke aandacht nodig heeft, een basisschoolleerling die moeite heeft met (onderdelen van) de Nederlandse taal of een steuntje in de rug nodig heeft bij het maken van zijn/haar huiswerk.

Van de verwijzer verwachten wij dat hij/zij aanwezig is bij de eerste kennismaking met het kind, ouder en student of vrijwilliger.

Hulpvraag doorgeven of helpen?

Wil jij als professional, opleiding, student of vrijwilliger met ons mee bouwen aan een uniek VVE-platform? Vul dan onderstaand formulier in en Elke neemt zo snel mogelijk contact met je op. Wil je een hulpvraag plaatsen of je inzetten voor een kind? Dat kan via SamenZwolle.

Deze dienst omvat de volgende thema's