Make it!

Make it! is een aanpak die binnen het jongerenwerk wordt ingezet. De aanpak heeft als doel om schooluitval of werkloosheid te beperken en de startpositie van jongeren te versterken. We ondersteunen jongeren in het vinden van hun persoonlijk weg richting school, werk, stage, maar ook in het bevorderen van de maatschappelijke participatie.

De jongere werkt samen met een coach aan een persoonlijk doel of een vraag die hij of zij heeft. Het uitgangspunt is de intrinsieke motivatie van de jongere. De coach is iemand uit het eigen netwerk, een peer (een andere jongere) of een jongerenwerker.
We zetten in op het behalen van een startkwalificatie (of EVC’s), het vinden van werk of de mogelijkheid om werk- of stage-ervaring op te doen. In het plan is niet alleen ruimte voor de vraag (hetgeen wat de jongere anders wil) maar ook voor talentontwikkeling. Over welke competenties beschik je en hoe kun je die inzetten om je vraag te realiseren.

De Make it!-aanpak kan een onderdeel zijn van een (hulp)verleningstraject dat een jongere al aan het volgen is of gaat volgen. Jongerenwerk is geen hulpverlening, we werken preventief. Daarom werken we samen met ROC’s gemeente Zwolle, Regionaal Meldpunt & Coördinatie Schooluitval, Sociaal Wijkteam en andere partners die met jongeren werken.