Make it! helpt jongeren bij school en werk

Met het project Make it! ondersteunt Travers Welzijn jongeren die dreigen uit te vallen in het onderwijs. Dankzij Make it! krijgen zij een betere startpositie in de maatschappij. De jongeren worden ondersteund bij het vinden of afronden van een opleiding en het behalen van een startkwalificatie. Make it! helpt jongeren ook bij het vinden van werk of een geschikte dagbesteding, denk aan vrijwilligerswerk of een stage. Onze jongerenwerkers ondersteunen jongeren individueel of binnen een groep bij het vergroten van competenties en vaardigheden. Dit stimuleert de zelfredzaamheid en het zelfbeeld van de jongere. Make it! is bedoeld voor jongeren van 16 tot 23 jaar.

Coach ondersteunt jongeren

Om de jongeren te steunen zet Travers Welzijn vaak een vrijwillige mentor of coach in. Daarnaast organiseren we vanuit sleutelfiguren een steunnetwerk rond de jongere. Mentoren en coaches krijgen hiervoor een training en worden goed begeleid. Tijdens bijeenkomsten wisselen ze ervaringen uit en leren ze van elkaar.
Make it! is een samenwerking van het jongerenwerk van Travers Welzijn, ROC’s, gemeente Zwolle, Regionaal Meldpunt & Coördinatie Schooluitval, Trias jeugdhulp, maatjesprojecten in Zwolle en andere partners die met jongeren werken.

Effecten van Make it!:

  • Jongeren krijgen een nieuwe kans om te werken aan hun opleiding en maatschappelijke carrière.
  • Het zelfbeeld van jongeren verbetert.
  • Het sociale netwerk van de jongere wordt groter.
  • De vrijwilligers (coaches en mentoren) vergroten hun competenties en vaardigheden.
  • Dankzij preventieve aanpak en korte lijnen met onderwijs en hulpverlening is er minder zorg nodig.