Jongerenplatform Blauwhaus is een online omgeving voor jongeren tussen de 14 en 27 die wonen, werken of studeren in Zwolle. Op het platform kunnen ze hun mening geven over de stad Zwolle, initiatief nemen én organiseren en informatie vinden.

Het platform geeft toegang tot veel organisaties en jongeren in Zwolle. Zo kunnen jongeren bij Blauwhaus terecht om verbinding te zoeken met organisaties of andere gelijkgestemde jongeren, en kunnen organisaties bij Blauwhaus terecht om jongeren te bereiken en verbinding te zoeken met andere organisaties.

Op de website www.blauwhaus.nl kunnen jongeren een profiel aanmaken, hun mening posten, de meningen van anderen upvoten of downvoten, meningen omzetten in een initiatief of zelf een initiatief starten. Ook kunnen organisaties een profiel aanmaken en de meningen van jongeren omzetten in een initiatief.

 

Deze dienst omvat de volgende thema's