Kinderopvang Plus ondersteunt opvoeders

Ambulante begeleiders van Travers Welzijn ondersteunen ouders en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Onder de naam ‘Kinderopvang Plus’ helpen zij in situaties waar extra aandacht nodig is vanwege het gedrag, de ontwikkeling of de opvoeding van een kind. Er wordt ondersteuning geboden aan ouders en professionals in de kinderopvang (met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang) en er zijn korte lijnen met organisaties zoals SWT, GGD en vrijwilligersorganisaties. Zo kan zwaardere zorg worden voorkomen. Kinderopvang Plus is een stedelijk aanbod voor alle kinderopvanglocaties in Zwolle. De ambulante begeleiders van Travers Welzijn verzorgen ook workshops en themabijeenkomsten. Meer informatie? Bekijk onze flyer.

Aanmelden voor Kinderopvang Plus

  • DD dash MM dash YYYY
  • DD dash MM dash YYYY
  • (Denk aan: motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, opvoedvragen, vragen met betrekking tot school/onderwijs etc.)
  • (Denk aan: logopedie, fysiotherapie, Sociaal Wijkteam etc.)
  • (Denk aan: beeldvorming t.a.v. ontwikkeling, advies m.b.t. school/onderwijs, praktische handvatten voor opvang/thuis etc.)