Toegankelijk Zwolle

Travers Welzijn is actief betrokken bij Toegankelijk Zwolle (TZ). Deze belangenbehartigersgroep zet zich in voor een samenleving waarin iedereen, met of zonder beperking, volwaardig en gelijkwaardig kan meedoen. Travers Welzijn initieert, ontwikkelt, denkt mee en levert de projectleider.

Toegankelijk Zwolle bestaat uit tal van ervaringsdeskundigen. Zij delen hun kennis en ervaring door middel van voorlichting en advies. Ook bezoeken zij plekken om de toegankelijkheid te beoordelen. Daarnaast organiseert TZ activiteiten op het gebied van toegankelijkheid in Zwolle. Kortom, Toegankelijk Zwolle werkt hard aan het vergroten van de toegankelijkheid van de stad, de wijk en de buurt.

Samenwerken aan toegankelijkheid

We werken momenteel samen met de gemeente aan een nieuwe aanpak om Zwolle toegankelijker te maken. De basis hiervoor is Agenda 22. Hierin beschrijft de gemeente haar uitgangspunten voor een ‘inclusieve samenleving’. Voorop staat dat we de toegankelijkheid willen verbeteren op elk niveau: stadsbreed en op wijk- en buurtniveau.

Effecten:

  • Het draagvlak voor de ‘inclusieve samenleving’ wordt groter.
  • Meedoen wordt op alle niveaus opgepakt: buurt, wijk en stad.