Team Taal & Gezin

Ouders kunnen als geen ander de ontwikkeling stimuleren van hun kind. Daarom biedt het team Taal en Gezin van Travers Welzijn diverse programma’s voor ontwikkelingsstimulering en ouderbetrokkenheid. Het team bestaat uit 6 contactmedewerkers. Zij ondersteunen ouders in de ontwikkeling van hun kind en hoe ze dit spelenderwijs kunnen stimuleren. Voor de thuissituatie hebben we de programma’s Instapje (1 tot 2 jaar), Opstapje (2 tot 4 jaar) en Opstap (4 tot 6 jaar). Deze programma’s hebben als doel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Daarnaast willen we de interactie tussen ouder en kind verbeteren. Onze medewerkers bezoeken ouders en kinderen thuis, er zijn groepsbijeenkomsten en workshops. De duur van de programma’s varieert van een half jaar tot 2 jaar.

VVE Thuis

Op Voor- vroegschoolse educatie (VVE) locaties (peuterspeelzalen en basisscholen) bieden we het programma VVE Thuis aan. VVE Thuis is een programma voor ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar die op de peuterspeelzaal of op de basisschool zitten (groep 1 of 2). De combinatie tussen het uitvoeren van de programma’s op de VVE locatie en thuis, heeft een groter en positiever effect op de ontwikkeling van kinderen. De contact medewerkers hebben aansluitend hierop een goed contact met de wijkmedewerkers, hierdoor kunnen zij ouders en kinderen wegwijs maken in de wijk.

Aanmeldformulier Taalondersteuning