Team Taal en Gezin stimuleert ontwikkeling

Ouders kunnen als geen ander de ontwikkeling stimuleren van hun kind. Daarom biedt het team Taal en Gezin van Travers Welzijn diverse programma’s voor ontwikkelingsstimulering en ouderbetrokkenheid. Het team bestaat uit 6 contactmedewerkers. Zij ondersteunen ouders in de ontwikkeling van hun kind en hoe ze dit spelenderwijs kunnen stimuleren. Voor de thuissituatie hebben we de programma’s Instapje (1 tot 2 jaar), Opstapje (2 tot 4 jaar) en Opstap (4 tot 6 jaar). Deze programma’s hebben als doel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Daarnaast willen we de interactie tussen ouder en kind verbeteren. Onze medewerkers bezoeken ouders en kinderen thuis, er zijn groepsbijeenkomsten en workshops. De duur van de programma’s varieert van een half jaar tot 2 jaar.

Op Voor- vroegschoolse educatie (VVE) locaties (peuterspeelzalen en basisscholen) bieden we het programma VVE Thuis aan. De combinatie tussen het uitvoeren van de programma’s op de VVE locatie en thuis, heeft een groter en positiever effect op de ontwikkeling van kinderen. De contact medewerkers hebben aansluitend hierop een goed contact met de wijkmedewerkers, hierdoor kunnen zij ouders en kinderen wegwijs maken in de wijk.

Aanmeldformulier Taalondersteuning

Effecten van Taal en Gezin:

  • Door een betere ouder-kind interactie verbetert de ontwikkeling van het kind.
  • De activiteiten stimuleren de activering, participatie en inburgering van ouders.
  • De sociale samenhang in de buurt en wijk verbetert.
  • Ouders krijgen een breder sociaal netwerk.
  • Er ontstaat meer ouderbetrokkenheid – i.s.m. peuterspeelzaal/school – door middel van VVE thuis.