Online identiteitsvorming voor jongeren met Parradox

Jongeren moeten op jonge leeftijd veel keuzes maken die invloed hebben op hun toekomst. Een keuze maak je het beste op basis van jouw zelfbeeld en overtuigingen: jouw identiteit. Voor de jongeren van nu geldt dat ze naast hun ‘gewone’ identiteit, ook een online identiteit hebben.

Ben jij jezelf online?
Een groot deel van de dag zijn jongeren online. Door de ongeschreven regels (hoe sta je op de foto, rijkdom uitstralen, alles is leuk en lukt) is het vormen van een online identiteit soms best een uitdaging. Want hoe blijf je jezelf onder die stortvloed aan invloeden die over de jou heen komt als je online bent? De online maatstaven – die vaak bepaald worden door influencers –  komen vaak niet overeen met de realiteit.

Geen voorlichting maar mediawijsheid en mediaopvoeding
Jongeren zijn zich vaak wel bewust van de gevaren van social media. Hoe kun je jongeren een steuntje in de rug geven op een manier die aansluit bij jongeren? Parradox is een educatievorm die jongeren op een creatieve manier op weg helpt in gesprek te gaan over het onderwerp online identiteit.

Identiteitsvorming
Om de aansluiting met jongeren te maken behandelt Parradox het thema ‘identiteitsvorming’ aan de hand rap en dans – kunstvormen die creatieve mogelijkheden bieden om bijvoorbeeld gevoelens als blijdschap, verdriet en onzekerheid te behandelen.

Parradox draagt bij aan:

  • Jongeren leren d.m.v. van kunsteducatie over hun (online) identiteit
  • Jongeren maken kennis met verschillende vormen van kunst
  • Het versterken eigenwaarde van jongeren versterken en inzicht geven in (consequenties van) hun gedrag online/offline.
  • Jongeren sociale en praktische vaardigheden aanreiken en deze in praktijk laten brengen om hun kansen in de maatschappij te vergroten: binnen de eigen sociale kring (vrienden en familie en op het gebied van school, opleiding en werk).
  • Jongeren zijn bewust van de risico’s van hun online en offlinegedrag.
  • Jongeren kunnen veilig en verantwoord omgaan op social media.
  • Jongeren prikkelen om met elkaar in gesprek te gaan over hun online en offline gedrag.

Hoe werkt Parradox?
In samenwerking met studenten van Hogeschool Windesheim en met steun van het Fonds Amateurkunst ontwikkelden we educatiemateriaal voor scholen en jongerencentra. De leerlingen/jongeren worden tijdens twee ontmoetingen uitgedaagd door professionele kunstenaars om op een creatieve manier met elkaar in gesprek te gaan.

Parradox is maatwerk. We kunnen ons aanbod op de vraag en behoefte afstemmen. Het educatieprogramma Parradox kan in losse workshops en/of trainingen worden aangeboden. Professionele kunstenaars begeleiden de studenten, de uitvoering ligt bij Travers Welzijn.

Parradox bij jou op school of vereniging? Vul het aanmeldformulier in. Kerem en Job nemen contact met je op.

Aanmelden Parradox

Naam(Required)

Deze dienst omvat de volgende thema's