Pedagogisch Buurtklimaat

Travers Welzijn heeft een actieve rol in het pedagogisch buurtklimaat. In samenwerking met jong en oud in de buurt zorgen wij ervoor dat ouders elkaar ontmoeten en zo hun sociale netwerk versterken. Voor een positieve ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij opgroeien in een sociale omgeving, waarin ouders en andere buurtbewoners zich betrokken voelen bij de opvoeding van kinderen en jongeren. Buurtbewoners houden bijvoorbeeld een oogje in het zeil als kinderen buiten spelen en kunnen met andere ouders opvoedvragen uitwisselen. Travers Welzijn stimuleert de eigen kracht van bewoners, biedt ruimte en coacht waar mogelijk.

Effecten van Preventienetwerken:

  • Dankzij de verbinding en uitwisseling tussen gezinnen wordt de buurt veiliger en leefbaarder.
  • Een goed pedagogisch buurtklimaat zorgt dat gezinnen beter functioneren en kinderen zich beter ontwikkelen.