Ambulant jongerenwerk

Het ambulant jongerenwerk (AJW) van Travers Welzijn werkt preventief. We sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Het AJW zoekt jongeren dan ook op in hun eigen omgeving. We leggen contact met zowel individuele jongeren als groepen. Zo krijgt onze jongerenwerker inzicht in wat de jongeren bezighoudt. Positieve initiatieven en kansen krijgen ondersteuning. Hierbij worden de competenties en vaardigheden van jongeren gestimuleerd. De doelgroep is jongeren tussen 12 en 23 jaar en de nadruk ligt op de leeftijdsgroep 14 tot 18 jaar. De vorming van jongeren is op deze leeftijd namelijk in volle gang.

Zoeken naar oplossingen voor jongeren

Het AJW ondersteunt jongeren die om welke reden dan ook vastlopen. Sommige jongeren hebben problemen met hun omgeving, bijvoorbeeld thuis of op school. Anderen vinden het moeilijk om aan te sluiten bij leeftijdsgenoten. Onze ambulante jongerenwerkers helpen zelf of zoeken samenwerking met de omgeving van de jongere. We zetten getrainde, vrijwillige mentors en coaches in of helpen met het ontwikkelen van een steunnetwerk voor de jongere. Daarnaast maken de jongerenwerkers gebruik van het aanbod op de jongerencentra en programma’s zoals Make It en Koppelwerk. We zetten ook samenwerkingsprogramma’s in met onderwijs, politie, Regionaal Meldpunt & Coördinatie Schooluitval en andere hulpverleners.