Straathoekwerk zoekt jongere op in leefgebied

Straathoekwerk is bedoeld om Antilliaanse jongeren, maar ook steeds meer jongeren met andere etnische achtergronden, te ondersteunen bij problemen. Hierbij werken het ambulant jongerenwerk (AJW) van Travers Welzijn en het Sociaal Wijkteam Noord samen. We helpen jongeren van 12 tot 25 jaar problemen op te lossen, zodat ze beter kunnen meedoen in de maatschappij. Het kan gaan om voortijdig schoolverlaten, schulden, huisvesting, criminaliteit of werkloosheid. Soms hebben jongeren problemen met sociale verbindingen, thuis of in een relatie bijvoorbeeld. De kracht van de straathoekwerkers is dat deze de jongeren in hun leefgebied opzoeken, ook ’s avonds en tijdens schoolvakanties. Zij kennen de cultuur en de sociale verbindingen en spreken de taal.

Effecten van straathoekwerk:

  • Het zelfbeeld van kwetsbare jongeren verbetert.
  • Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt.
  • Door korte lijnen met hulpverlening en politie worden zwaardere sancties en zorg voorkomen.
  • Jongeren gaan succesvol participeren in de maatschappij.
  • De wijk wordt veiliger en leefbaarder.