Deltion JongerenTeam

Voor professionele en persoonlijke begeleiding van studenten die extra hulp nodig hebben

Zit het tegen, en heeft dat invloed op je studie? Bijvoorbeeld door persoonlijke problemen thuis of op je werk, verslaving, of langdurige ziekte? Dan kun je soms extra ondersteuning gebruiken van professionele hulpverleners, zoals het Deltion JongerenTeam (DJT). Dat helpt jongeren ‘lekkerder in hun te vel zitten’, zodat zij zich weer kunnen richten op hun studie. Travers Welzijn is onderdeel van het DJT.

Ondersteuning in de omgeving van de jongere

Het DJT is een multidisciplinair team, waarvan het jongerenwerk van Travers Welzijn deel uitmaakt. Elk ondersteuningsverzoek wordt meteen opgepakt en waar mogelijk overgedragen aan het jongerenwerk in de wijk waar de jongere woont. Andere samenwerkingspartners zijn de gemeente Zwolle, Sociaal Wijkteam Zwolle, De Kern schoolmaatschappelijk werk, GGZ/Dimence, GGD, MEE IJsseloevers, Tactus Verslavingszorg, TRIAS en leerplicht/RMC.