Pedagogische infrastructuur

Onze jeugdwerkers nemen een stevige positie in binnen de pedagogische infrastructuur van een wijk of buurt. De jeugdwerkers spreken de taal van kinderen, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Het jeugdwerk is daarmee een instrument om kinderen de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen.

Het jeugdwerk richt zich op kinderen van 4 tot en met 14 jaar. De jeugdwerkers organiseren een veelzijdigheid aan individuele en groepsgerichte activiteiten van meidenfeesten tot een sportspektakeldag, van een School’s Cool traject tot Kinderplatform bijeenkomsten. De rode draad is altijd de persoonlijke vorming van kinderen, individueel en groepsgericht (Samen doen is samen groeien).

Het jeugdwerk richt zich op:

• stimuleren van talentontwikkeling;
• functioneren als rolmodel;
• helpen opbouwen van een sociaal netwerk;
• helpen aanpakken van persoonlijke of sociale problemen;
• vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding;
• bevorderen van actieve participatie in de samenleving;
• het vinden van een toekomstperspectief.

Onze jeugdwerkers kennen de kinderen, de ouders en de scholen en weten aan te sluiten bij de leefwereld van de jeugd. De kracht van het jeugdwerk is dat de jeugdwerkers i.s.m. de jongerenwerkers in staat zijn om kwetsbare kinderen te bereiken en langdurige relaties met hen aan te gaan.