Steunouders geven ouders adempauze

Ouders kunnen soms een steuntje in de rug gebruiken bij de verzorging en opvoeding van hun kind. Steunouders bieden hulp door het kind een of meer dagdelen per week op te vangen. De ouder wordt tijdelijk ontlast, kan energie opdoen en zaken regelen waar hij of zij vaak niet aan toekomt. Tegelijkertijd kan het kind bij de Steunouders zijn verhaal kwijt en mag het kind even gewoon kind zijn. Steunouders is een project van Travers Welzijn en ZwolleDoet!.

Steunouder: ‘Wij zijn er voor het kind en door het kind een plek te bieden, help je de ouders. Niet meer of minder dan dat. Eigenlijk een hele makkelijke manier om iets goed te doen. Ik vind het een prachtig concept.’

Meerwaarde van Steunouder voor het kind

Ook voor kinderen heeft Steunouder een meerwaarde. De Steunouder zet zich in om het kind een stimulerende en ondersteunende omgeving te bieden. Een steunouder leest bijvoorbeeld boekjes voor om zodoende de taalontwikkeling te stimuleren. Daarnaast biedt Steunouder het kind een plezierige, ontspannen middag. De steunouders ondernemen leuke activiteiten met het kind en geven het kind gerichte aandacht. Een aantal vraag- en steunouders noemt als meerwaarde dat het kind zich in een andere omgeving begeeft in plaats van enkel in de thuis- en schoolomgeving. Door Steunouders komen zij in aanraking en leren zij om gaan met andere regels en structuren.

Bekijk een video over Steunouders

 

Deze dienst omvat de volgende thema's