Koppelwerk

Koppelwerk is een samenwerking tussen de wijkagent en de jongerenwerker. Het doel is minder overlast in de wijk. De nadruk ligt op preventie. Klachten over gedrag van jongeren komen in de regel bij de politie terecht, die vervolgens maatregelen neemt. Binnen Koppelwerk praten de wijkagent en de jongerenwerker samen met buurtbewoners en jongeren. Hierbij maken zij de jongeren bewust van de effecten van hun gedrag. Problemen worden dankzij Koppelwerk sneller opgelost en veelal voorkomen. Bovendien leren jongeren de politie op een positievere manier kennen. Dit alles leidt tot minder herhaling.

Effecten van koppelwerk:

  • Minder overlast in de wijk, zodat de politie minder hoeft in te grijpen.
  • De relatie tussen jongeren en de politie wordt beter.