Vrouwengroep bouwt netwerken

In de Vrouwengroep staan ontmoeting, uitwisseling van informatie en het opbouwen van netwerken centraal. Vrouwen uit allerlei culturen komen regelmatig bijeen in het wijkcentrum. Ze leren van elkaar, behandelen ondersteuningsvragen en komen op voor hun belangen. Travers Welzijn heeft een faciliterende functie bij deze vrouwengroep en neemt soms deel aan de bijeenkomsten.

Effecten van de Vrouwengroep

  • Vrouwen uit allerlei culturen participeren beter in de Nederlandse samenleving.
  • De vrouwen kunnen als groep hun belangen beter behartigen.
  • Vrouwen oefenen hun taal waardoor ze beter de Nederlandse taal durven te gebruiken.
  • Vrouwen krijgen een groter sociaal netwerk en hebben ook buiten de groep contact.

Wijkcentrum Holtenbroek

Yoga voor vrouwen

Trek makkelijke kleding aan en neem een flesje water en handdoek mee
Maandagochtend 9:00-10:00 in het

Samen bewegen samen gezond  Sporten voor vrouwen

Trek makkelijke kleding aan en neem een flesje water en handdoek mee
Woensdagochtend 9:00-10:00

Vrouwencafé

dinsdag 9.30 uur tot 11.30 uur
Start met een half uur Nederlandse taal oefenen, daarna programma door vrouwen zelf samengesteld. Bijvoorbeeld samen bewegen, informatieve thema’s, koken of een creatieve activiteit.

Budgetgroep

Nieuwe trainingen worden gepland
Vrouwen ondersteunen elkaar op diverse gebieden waaronder financiën. Het programma bestaat uit voorlichtingen, bespreken van thema’s en op bezoek bij instanties. Budgetteren en het maken van een huishoudboekje zijn onderwerpen van gesprek.

Jongerencentrum ReZet

Interculturele vrouwengroep

woensdag 10.00 uur tot 11.30 uur
Vrouwen ondersteunen elkaar op diverse gebieden. Het programma bestaat uit voorlichtingen, sporten, met elkaar koken, het bespreken van thema’s en op bezoek naar instanties.

Huis van Kansen

Naaiatelier

Maandag 13:00-15:00
Kleding maken en repareren samen met de vrijwilliger.
Ook kun je iets laten  aanpassen voor een kleine vergoeding