Travers Welzijn ondersteunt Jongerenraad Zwolle

De invloed van jongeren op toekomstbestending beleid

De jongerenraad is een vrijwilligersorganisatie die bestaat uit Zwolse jongeren. Een coach van Travers Welzijn ondersteunt de jongerenraad.

Op veel plekken waar besluiten worden genomen, zijn jongeren ondervertegenwoordigd. Ook bij besluitvorming die gaat óver jongeren en hun toekomst, over onderwerpen waar jongeren ervaring mee hebben. Jongerenraad Zwolle brengt jongeren in verbinding met beleidsmakers en professionals, zodat zij het gesprek met elkaar aan gaan. Zodat er met de input van jongeren een weloverwogen besluit genomen kan worden.

Hoe bereik je als professional (een groep) jongeren?

Professionals willen graag weten hoe jongeren over verschillende onderwerpen denken en weten niet goed hoe ze hen kunnen bereiken. De professional heeft er belang bij te weten wat jongeren belangrijk vinden en waar hun behoeftes liggen: wat is het jongerenperspectief over deze kwestie? Dit begint met het gericht vragenstellen aan de jongeren die het onderwerp aangaat. Jongerenraad helpt de professional bij het formuleren van de juiste vraag. Het antwoord op de vraag komt van de verschillende betrokken jongeren en is dus niet van de Jongerenraad. Vervolgens geven we een zogenoemd ‘participatieadvies’.

Mening vanuit jongeren

De Jongerenraad geeft gevraagd én ongevraagd advies. Een van de activiteiten die we vanuit de behoefte van jongeren organiseren is ‘Jongeren over..‘ Hier bedenken jongeren een onderwerp waarover ze met professionals in gesprek willen. Een jongere kan ook zelf contact met Jongerenraad Zwolle opnemen, als hij of zij een idee of een mening heeft over besluitvorming. Jongerenraad Zwolle zet zich ervoor in dat er ook echt wat wordt gedaan met het advies.

Iedere gemeente heeft vanuit het Kinderrechtenverdrag de verplichting om jongerenparticipatie en inspraak te faciliteren (artikel 12). Jongerenraad Zwolle is een middel waarmee de gemeente Zwolle aan deze verplichting kan voldoen.

Effecten van de jongerenraad:

  • De gemeente houdt bij haar beleid vaker rekening met de belangen van jongeren.
  • Jongeren krijgen een grotere invloed op zaken die voor hen belangrijk zijn.
  • Jongeren voelen zich serieus genomen.