Buurtweide brengt natuur in de wijk

Buurtweiden zijn groene oases in de wijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het openbaar groen van de gemeente Zwolle. Per wijk ziet de buurtweide er iets anders uit, maar meestal zijn er geiten, schapen, konijnen en kippen. Er zijn 11 buurtweiden in 10 Zwolse wijken.
De buurtweiden brengen de natuur dicht bij de bewoners. Deze weiden kunnen niet bestaan zonder dat de buurtbewoners meehelpen. Een buurtweide wordt beheerd en onderhouden door een groep enthousiaste vrijwilligers. Het vrijwillige bestuur betrekt buurtbewoners bij de buurtweide en organiseert leuke natuur- en milieuactiviteiten voor kinderen en volwassenen.

Consulent Travers Welzijn ondersteunt

De consulent buurtweiden van Travers Welzijn ondersteunt de besturen van de buurtweiden. We helpen bij de scholing van bestuursleden en het zoeken van vrijwilligers. Daarnaast ondersteunen we bij het vergroten van de kennis over dier- en weidebeheer, regelgeving en de aanpak bij eventuele calamiteiten.

Effecten van buurtweiden:

  • Jong en oud in de buurt maken kennis met dieren en hun verzorging.
  • De buurtweide biedt een sociale ontmoetingsplaats.
  • De buurtweide vergroot de maatschappelijke participatie en zorgt voor sociale verbindingen.
  • Vrijwilligers en omwonenden krijgen meer kennis over natuur en milieu.
  • Buurtweiden hebben een positieve invloed op het leefklimaat.