Zaalvoetbal

Middels het zaalvoetbal wil het jeugd – en jongerenwerk een positieve en sportieve invloed uitoefenen op het opgroeien van jeugd en jongeren in o.a. de openbare ruimte van de verschillende wijken. Onze inzet focust zich op de subcultuur straat/zaalvoetbal, waarbij we jongeren en de wijk aan elkaar verbinden. Het zaalvoetbal is een middel om jongeren samen te brengen en op een sportieve manier te leren omgaan met elkaar. De oudere groep dient als rolmodel voor jongere deelnemers en inspireert ze om zich op een positieve manier in te zetten voor hun toekomst. Samen met begeleiders en rolmodellen laten we jongeren bezig zijn met hun competenties, krachten en talenten en bieden we waar nodig ondersteuning in hun dagelijkse bezigheden. Deze vorm van vrijetijdsbesteding geeft ons de mogelijkheid om laagdrempelig in contact te komen en te blijven met bepaalde doelgroepen.

Zaalvoetbal per stadsdeel

Stadsdeel Noord
Waar: gymzaal Bachlaan in Holtenbroek
Dag: vrijdag
Tijdstip: vanaf 20.00 uur
Doelgroep: jongeren in de leeftijdscategorie 14 – 23 jaar

Stadsdeel Oost
Waar: gymzaal basisschool de Springplank in Dieze West
Dag: vrijdag
Tijdstip: 18.00 – 19.00 uur
Doelgroep: jongeren in de leeftijdscategorie 10 – 12 jaar
Tijdstip: 19.00 – 20.30 uur
Doelgroep: jongeren in de leeftijdscategorie 13 – 23 jaar

Stadsdeel Zuid
Waar: Aalt Brinkhuiszaal in Gerenlanden
Dag: vrijdag
Tijdstip: 19.00 tot 20.30 uur
Doelgroep: jongeren in de leeftijdscategorie 13 – 23 jaar