Natuur- en milieueducatie voor jong en oud

De Zwolse wijkboerderijen bieden natuur- en milieueducatie (NME) aan wijkbewoners, basisscholen en buitenschoolse opvang (bso). De wijkboerderijen zijn een project van Travers Welzijn. Doel is om wijkbewoners interesse en respect bij te brengen voor de aarde, de planten en de dieren. Wij denken daarbij aan volwassenen en jongeren, maar vooral aan kinderen. Voor hen is er een praktijkgericht programma. Dit telt diverse projecten voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw, die aansluiten bij de kerndoelen van het basisonderwijs. De leskisten zijn beschikbaar voor het basisonderwijs.

Alle wijkboerderijen hebben dieren, tuinen en akkers, maar ze verschillen per locatie. Daarom zijn ook de activiteiten rond de natuur- en milieueducatie per wijkboerderij anders.

Effecten van natuur- en milieueducatie:

  • Jong en oud in de wijk worden zich meer bewust van natuur en milieu en handelen hiernaar.
  • De banden met scholen en natuurorganisaties worden versterkt.